Kontakt z Centralą i Działem Sprzedaży

Sekretariat
tel. 61 841 13 40


Kierownik Zakładu Produkcji Obuwia
Anna Byczkowska-Klim
tel. 61 841 15 30
kom. 694 456 979


Księgowość
tel. 61 841 13 40 wew. 170


Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta
kom. 694 482 143
tel. 600 323 685
fax 61 847 06 19
e-mail: jednosc@pofam.poznan.pl
e-mail: zarzad@pofam-jednosc.pl

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 "Pofam-Jedność" Sp. z o.o. przekazuje Państwu zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest "Pofam - Jedność" Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-573), ul.Lindego 6 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000021148, NIP:779-19-40-541, tel. +48 61 841 13 40 , adres e-mail: zarzad@pofam-jednosc.pl

Z Administratorem można kontaktować się:

Informujemy, że:

  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy (zamówienia) oraz utrzymania kontaktu z klientem, z którym "Pofam-Jedność" Sp. z o. o. zawarło lub zamierza zawrzeć umowę.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie lub wykonywanie umowy (zamówienia) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.
  3. Przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, nr NIP.
  4. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia współpracy i przedawnienia roszczeń.
  5. Dane osobowe mogą być udostępnione: bankom, urzędowi skarbowemu, firmom współpracującym z "Pofam-Jedność" Sp. z o. o. w zakresie oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego.
  6. Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych.
  7. Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  9. W sprawie przysługujących Państwu praw można kontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe jak powyżej).

©Pofam-Jedność